Sommar o Hösten 2010 198

 

Se nedan för vad som är bokat inför säsong 2020?

Bytesdag fredagar,
rött bokat, svart ledigtMaj:

Lägenhet 1 "Veli" : v
18, 19, 20, 21, 22


Lägenhet 2 "Srednji" : v 18, 19, 20, 21, 22


Lägenhet 3  "Mali" : v 18, 19, 20, 21, 22


 

Juni:
 

Lägenhet  1"Veli" : 23, 24, 25, 26
 

 
Lägenhet 2 "Srednji":23, 24, 25, 26


Lägenhet  3 "Mali" : 23, 24, 25, 26
 

 
 

Juli:

 

Lägenhet 1 "Veli":  27, 28, 29, 30, 31 

 

Lägenhet 2 "Srednji":  27, 28, 29, 30, 31 

 

Lägenhet  3 "Mali":   27, 28, 29, 30, 31 

 

 

 

Augusti:

 

Lägenhet 1 "Veli" : 32, 33, 34, 35

 

Lägenhet 2 "Srednji": 32, 33, 34, 35
 

 

Lägenhet 3 "Mali": 32, 33, 34, 35

 

 

 

 

September

 

Lägenhet 1 "Veli" : 36, 37, 38, 39

 

Lägenhet 2 "Srednji" :36, 37, 38, 39

 

Lägenhet 3 "Mali" : 36, 37, 38, 39

 


 

 

Kontakta oss gärna för mer info!